Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Pożegnanie z mundurem kmdr. dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego

W dniu 9 lutego 2018 roku w licznym gronie kolegów i przyjaciół pożegnał się z mundurem b. prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski.
     Po studiach w latach 1982-1987 ppor. mar. Mariusz Mięsikowski uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W okresie od 1996 do 2000 roku odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Promotorem jego rozprawy doktorskiej był kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, a zatytułowana była „Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strap down”. Została obroniona przed Radą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w 2000 roku. Ukończył również kurs specjalistyczny w Ośrodku Szkolenia Taktycznego i Uzbrojenia Królewskiej Marynarki Wojennej Danii w Kopenhadze (ang. Royal Danish Naval Tactical and Weapons School).
    Pierwsze stanowisko - dowódcy działu okrętowego II artyleryjskiego - objął na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”; następnie był na tej jednostce pływającej dowódcą działu okrętowego IV/V łączności i obserwacji technicznej. W 1990 roku został zastępcą dowódcy barkentyny ORP „Iskra” pod dowództwem kmdr. ppor. Czesława Dyrcza. W 1993 roku otrzymał uprawnienia do dowodzenia okrętem. W latach 1995-1996 na pokładzie „Iskry” brał udział w pierwszym rejsie polskiego okrętu dookoła kuli ziemskiej, przy okazji zlotu żaglowców Sail Indonezja '95. Wielokrotnie uczestniczył także w międzynarodowych regatach żeglarskich takich jak Tall Ships’ Races czy Columbus Regatta. W 2000 roku rozpoczął służbę w Instytucie Nawigacji i Hydrografii na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Początkowo był zatrudniony na stanowiskach starszego wykładowcy i adiunkta w dyspozycji naukowo-dydaktycznej. Później został kierownikiem Zakładu Systemów Nawigacyjnych. W 2006 roku wyznaczono go p.o. dyrektorem Instytutu Nawigacji i Hydrografii. W 2007 roku został zastępcą komendanta, a później prorektorem ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej (rektorem-komendantem był kontradm. dr. inż. Czesław Dyrcz). Funkcję pełnił do 2017 roku.
    Był patronem i wielkim przyjacielem Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach Koła, dając wyraz wielkiej estymie względem swych dawnych nauczycieli akademickich, dowódców i wychowawców. Dzięki jego zaangażowaniu, członkowie Koła byli w pełni zorientowani co do życia swej macierzystej Alma Mater, jej problemów i rozwoju. Blisko współpracował także z Kołem nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, co zapewniało - po niechlubnym wyprowadzeniu Koła nr 25 ZŻWP z murów Uczelni - stałe poczucie więzi międzypokoleniowej oraz szacunku dla wcześniejszego dorobku i służby starszych towarzyszy broni.
     Na okolicznościowym spotkaniu nie zabrakło delegacji Koła nr 25 ZŻWP i Koła nr 5 SOMW RP w składzie: kmdr dr Ryszard Czarnota, kmdr Stanisław Kwiatkowski, kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, kmdr por. Wincenty Kurowski i kmdr por. Ryszard Woliński. Oprócz okolicznościowych życzeń, delegacja w imieniu obydwu kół przekazała na ręce kmdr. dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego symboliczne upominki i kwiaty. Wśród licznego grona gości byli także inni członkowie Koła - kontradm. prof. dr hab. Zygmunt Kitowski, kmdr Konrad Hankiewicz, st. chor. Julian Michaś, kmdr por. Andrzej Jaśniewski, kmdr dr Andrzej Hydzik i wielu innych.
    Spotkanie odbywało się w niezwykle serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, w pełni adekwatnej do osobowości i usposobienia kmdr. dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego.

Tekst i foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

 

« Powrót do listy