Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Nowe, współczesne formy działalności związkowej

20 października 2017 r. rozpoczęto akcję zainicjowaną przez Zarząd Główny ZŻWP, mającą na celu, poprzez wyjazdy terenowe wzajemne poznanie się, zarówno nowo wybranych centralnych władz związkowych jak i działaczy terenowych struktur organizacyjnych Związku oraz wspólne przedyskutowanie najbardziej pilnych spraw związkowych. Spotkania mają przyjąć inną niż dotychczas formę realizacyjną. Nie będą one odprawami służbowymi, a współczesną formą bliższego poznania się, a także koleżeńsko i sympatycznie wspólnym spędzeniem czasu pod hasłem „Działamy i nadal działajmy skutecznie”!
    I właśnie tego dnia tereny działania Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach przemieniły się w prawdziwie aktywne ogniwo związkowe pod tym hasłem. Honory gospodarzy pełnili: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach ppłk Czesław Hebda, Wiceprezes  ZR ppłk Andrzej Krysiak oraz Sekretarz ZR płk Andrzej Wojnicki.
    Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu ze strony Prezydium Zarządu Głównego przyjęli: Prezes Związku płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG płk Jan Kacprzak oraz Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych płk Miłosz Biały.
      Spotkanie rozpoczęło się w ratuszu Miasta Skierniewice. Wiceprezydent Miasta Jarosław Chęcielewski powitał gości oraz krótko przypomniał, jak przebiega i jak dobra jest współpraca Zarządu Miasta z Zarządem Rejonowym naszego Związku.
    Jest ona teraz szczególnie potrzebna i ważna bo, by pielęgnować wspomnienia i historię, od kwietnia 2017 r. tworzone jest historyczne muzeum Miasta Skierniewic w budynku wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków Izbie Chorych z 1890 r. znajdującej się na terenie dawnych koszar przy ul. Batorego. Wewnątrz muzeum, znajdą się m.in. wystawy stałe i czasowe zawierające m.in.: zabytkowe druki, medale, dokumenty, fotografie ze Skierniewic, dorobek naukowy instytutu ogrodnictwa, parowozowni, jak również eksponaty i rekwizyty wojskowe dotyczące historii wojskowości w Skierniewicach. Wokół muzeum zawiązał się komitet doradczy składający z się z pasjonatów historii, muzealników, kolekcjonerów w tym także, co jest szczególnie ważne i naszych kolegów związkowych w osobach: ppłk Andrzej Krysiak, płk Jerzy Murgrabia oraz mjr Władysław Lachowski.
     Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił cele i najbliższe zadania Związku oraz zapewnił Wiceprezydenta Miasta, że członkowie Związku nadal będą aktywnie działać podczas realizacji przedsięwzięć organizowanych i nadzorowanych przez Urząd Miasta.
     W trakcie spotkania omówiono także problematykę dotyczącą organizacji w 2018 r. na terenie Skierniewic posiedzenia Zarządu Głównego Związku oraz XVIII Sejmiku Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
   Na zakończenie spotkania Prezes Związku płk Marek Bielec wręczył Wiceprezydentowi Miasta Skierniewic Jarosławowi Chęcielewskiemu, Medal Pamiątkowy ZŻWP.
    Dalsze punkty spotkania realizowano w Muzeum Regionalnym oraz Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, gdzie dyrektorem obu placówek (a drugiego, także właścicielem) jest nasz kolega związkowy płk Jerzy Murgrabia.
     Na wstępie zostaliśmy serdecznie przywitani przez gospodarzy oraz zaproszeni na koncert jedynej w naszym Związku amatorskiej Orkiestry Dętej Koła nr 2 im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Skierniewicach. Szefem orkiestry jest nasz kolega związkowy chor. Szczepan Bieszczad, który jest wykształconym muzykiem. Orkiestra liczy ok. 12 osób, którzy są wszyscy członkami Koła nr 2. A oto skład osobowy Orkiestry: Stanisław Biernat, Wiktor Dyki, Andrzej Bartosik, Daniel Kowalczyk, Henryk Chwała, Tadeusz Śledź, Józef Cebula oraz Zenon Bulicz. Ponadto gościnnie wystąpili także nasi przyjaciele, Bogdan Ruszel i Jan Szczechowicz. Należy wspomnieć, że znaczna ilość instrumentów, wykorzystywanych w trakcie występów orkiestry pochodzi z prywatnej kolekcji chor. Szczepana Bieszczada.  
    Niewątpliwym sukcesem naszej amatorskiej, związkowej orkiestry dętej Koła nr 2 im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Skierniewicach jest jej istnienie. Jednak nie tylko tym orkiestra może się poszczycić. Do sukcesów orkiestry można zaliczyć także zaproszenia na rozmaite koncerty i uroczystości. Wielkim plusem jest także fakt, że członkowie orkiestry są nadal chętni do dalszej twórczej pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest jeszcze wiele sukcesów przed nią. Trzeba się jednak zastanowić w jaki sposób szeroko rozpropagować jej istnienie oraz poszukać możliwości sponsorowania jej dalszej działalności.
     Po występie Prezes Związku płk Marek Bielec w imieniu własnym oraz całej społeczności związkowej przekazał wszystkim muzykom najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla ich działalności artystycznej, dzięki której trwale zaznaczają oni swą obecność w kreowaniu ważnych osiągnięć i wydarzeń kulturalno-związkowych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przekazał także serdeczne życzenia wielu dalszych sukcesów, satysfakcji i zadowolenia, kolejnych udanych lat działalności oraz realizacji planów i zamierzeń muzycznych. Jednocześnie poinformował, że w ramach pierwszej formy związkowego sponsorowania Orkiestry zostaną przekazane całemu składowi osobowemu, krawaty organizacyjne ZŻWP.
    W następnej części spotkania odbyło się robocze spotkanie organizacyjne członków Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Prezes Koła nr 2 im. 2 Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego w Skierniewicach mjr Władysław Lachowski, Prezes Koła nr 5 w Sochaczewie ppłk Jan Dębowski, Wiceprezes Koła nr 5 płk pil. Eugeniusz  Pawłowski, członek Zarządu Koła nr 5 chor. Roman Sobiś oraz płk Jerzy Murgrabia dyrektor Muzeum Regionalnego i Muzeum Czynu Zbrojnego.
    Wystąpienia uczestników spotkania pozwoliły na przybliżenie wielu kwestii związanych z bieżącą działalnością Związku, nie zabrakło też skierowanych do Zarządu Głównego podziękowań za wsparcie merytoryczno-organizacyjne. Podkreślono również doskonałą pracę w Zarządzie Rejonowym w Skierniewicach w obszarze spraw socjalno-zdrowotnych. Jest to głównie zasługa st. chor. Jana Koniecznego oraz kpt. Sławomira Kozaneckiego.
    Wszyscy uczestnicy roboczego spotkania organizacyjnego uznali go za bardzo ważne, gdyż umożliwiło ono dalsze pielęgnowanie więzi koleżeńskich oraz wzmocniło wzajemną życzliwość i pomoc w dalszej pracy związkowej.  
    Kolejną częścią spotkania było uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń związkowych. Prezes Związku płk Marek Bielec w towarzystwie Sekretarza Generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wręczył Staroście Skierniewickiemu Mirosławowi Belinie, list gratulacyjny od Zarządu Głównego Związku. Ponadto odznaczono: Krzyżem Złotym „Za Zasługi dla ZŻWP” ppłk. Jana Rabiaka oraz Krzyżem Srebrnym „Za Zasługi dla ZŻWP” kpr. rez. Artura Murgrabię.
    Integralną częścią spotkania było nadanie Krzyża Złotego z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” dla Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, którego dyrektorem i właścicielem jest nasz związkowy kolega płk Jerzy Murgrabia.
    W 2018 r. minie właśnie 30 lat od powołania Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich. Powstało ono w oparciu o prywatne zbiory militarne płk. Jerzego Murgrabiego. Muzeum, którego zbiory sięgają ok. 5 tys. eksponatów dokumentuje dzieje powiatu skierniewickiego i okolicy od XV wieku do czasów współczesnych. Ekspozycje prezentują walkę mieszkańców powiatu skierniewickiego o niepodległość w okresie II RP i II wojny światowej. Ponadto muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zbiorów związanych z 26 skierniewicką Dywizją Piechoty, w której w większości pełnili służbę mieszkańcy miasta i powiatu skierniewickiego.
    Muzeum prezentuje również wystawy czasowe np. „Garnizon skierniewicki 1945 - 2010” ukazującą historię jednostek wojskowych i instytucji wojskowych stacjonujących w Skierniewicach, czy „Wojna 1920 r.”, poświęcona udziałowi mieszkańców regionu w wojnie polsko-bolszewickiej. W muzeum organizowane są także widowiska historyczne, rekonstrukcje i pokazy filmów dokumentalnych o tematyce wojskowej. Istotnym elementem muzeum są zbiory unikalnego sprzętu wojskowego w tym czołgi, samoloty czy armaty.
    W okresie 30 lat muzeum zwiedziło ok. 55 tys. osób, w tym głównie młodzież szkolna i środowiska emeryckie. Muzeum jest również miejscem licznych lekcji historii dla członków ZŻWP, spotkań integracyjnych i wieczornic.
    W 2013 r. na mocy zawartego Porozumienia pomiędzy ZG ZŻWP a Muzeum, stało się ono placówką otwartą dla wszystkich członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Za zasługi dla kultywowania tradycji oręża polskiego w 2015 r. Muzeum zostało odznaczone przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, Medalem i Odznaką Honorową Kustosza Sławy i Chwały Oręża Polskiego.
   Spotkanie zakończył wspólny, wspaniały obiad w „Karczmie u Boryny”, której współwłaścicielem jest także nasz związkowy kolega chor. Marian Sarniak. Podczas obiadu w luźnej, przyjacielskiej atmosferze dyskutowano na wiele interesujących tematów, które obecnie są priorytetowe w naszej związkowej atmosferze.
     Wszyscy uczestnicy uznali, że akcja zainicjowana przez Zarząd Główny ZŻWP, mającana celu, poprzez wyjazdy terenowe odwiedzanie terenowych struktur organizacyjnych Związku jest bardzo cenna i należy ją w przyszłości kontynuować.
     Tą drogą należy także podziękować całemu Zarządowi Rejonowemu ZŻWP w Skierniewicach za wspaniałą organizację, skalę zamierzeń i frekwencję podczas spotkania. To był właśnie praktyczny przykład naszego związkowego działania pod hasłem „Działamy i nadal działajmy skutecznie”. Serdecznie gratulujemy!!!

Miłosz BIAŁY

 

« Powrót do listy