Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Lubelska organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczciła pamięć gen. Franciszka Kleeberga i jego żołnierzy w 78 rocznicę bitwy pod Kockiem

W dniu 1 października 2017 roku poczet sztandarowy - dowódca st. chor. sztab. Mirosław Dudek, sztandarowy st. chor. sztab. Bogdan Rycak oraz członkowie lubelskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk. Tadeuszem Hawrylinką na czele uczestniczyli w uroczystych obchodach 78 rocznicy bitwy pod Kockiem, które odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
    Bitwa pod Kockiem była ostatnią regularną walką żołnierza polskiego podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku. Mimo zwycięskich walk, na skutek braku  amunicji i żywności nastąpiła kapitulacja wojsk polskich.
   Uroczystość przed pomnikiem generała Franciszka Kleeberga rozpoczął przelot zespołu „Biało-Czerwone Iskry”. Następnie została odprawiona polowa Msza Święta w intencji generała Franciszka Kleeberga i jego żołnierzy, pod przewodnictwem proboszcza parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Kazimierza w Chełmie ks. prałata ppłk. Witolda Macha. Uczestniczyli w niej licznie zebrani mieszkańcy Kocka i okolic oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Kleeberczyk - Bolesław Kowalski z rodziną, prawnuk gen. Kleeberga - płk Michał Rohde z małżonką Agnieszką, poseł na sejm RP Krzysztof Głuchowski, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, zastępca Szefa WSZW w Lublinie ppłk Ireneusz Olender.
    Wartę przy pomniku pełniły oddziały Federacji Kawalerii Ochotniczej i Szwadronu Toporzysko w barwach 3 Pułku  Strzelców Konnych.
    Po mszy świętej nastąpiło przekazanie Sztandaru Środowiska SGO „Polesie” Generała Franciszka Kleeberga społeczności Kocka  przez przedstawiciela Państwowego Instytutu Geologicznego, który opiekował się nim od ponad 20 lat i wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
    Dalsze uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Kocku, przy grobach generała Franciszka Kleeberga i jego 81 żołnierzy. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową z Dęblina hymnu Rzeczpospolitej, odczytany został Apel Pamięci. Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przez uczestników uroczystości, w tym przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie na Cmentarzu Wojennym.
    W składzie delegacji składającej wiązankę znaleźli się: płk Tadeusz Hawrylinka - prezes  ZW, por. Marek Gąszczyk - wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego, st. chor. sztab. Mirosław Dudek - prezes Koła nr 17, mjr Andrzej Poczek przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 12.
    Dziękujemy Panu Tomaszowi Futerze - burmistrzowi Kocka za zaproszenie i miłe przyjęcie na uroczystych obchodach 78 rocznicy bitwy pod Kockiem.
     Nigdy nie zapomnimy o bohaterach spod Kocka, Woli Gułowskiej i Serokomli.  

por. rez. Marek GĄSZCZYK
        Foto: Serwis internetowy http://kock.pl/, Por. rez. Marek GĄSZCZYK, st. chor. sztab. Mirosław DUDEK

 

« Powrót do listy