Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Bardziej aktywnie w Olsztynie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie 4 października 2017 r. poświęcone było trzem grupom problemów: aktualnym przedsięwzięciom związanym z projektem zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wewnątrzorganizacyjnym, m.in. zatwierdzeniu planu pracy na 2018 rok i opłacaniu składek. Powołano zespoły ds. współpracy z komitetami protestacyjnymi FSSM i monitorowania sytuacji w środowisku wojskowym.
     Kolega Stanisław Walczak, I wiceprezes ZW,  poinformował o opiniach prawnych różnych ekspertów i organizacji mundurowych dotyczących „ustawy degradacyjnej”. Jerzy Pantak, członek ZW i ZG, zreferował najważniejsze ustalenia  wrześniowego posiedzenia Zarządu Głównego związane z obroną honoru i godności członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Radca prawny ZW  Jerzy Jankowski  zwrócił uwagę na art. 13b ust. 1, p.4 projektu  ustawy, który umożliwia dowolność w podejmowaniu decyzji o odbieraniu stopnia wojskowego, przedstawił też drastyczne przykłady z wdrażania ustawy dezubekizacyjnej w środowisku policyjnym i służby więziennej, czyli odbieranie rent wdowom i dzieciom. To samo może czekać rodziny wojskowych.
     - Stańmy się wreszcie aktywnymi obywatelami - podsumował  tę część dyskusji prezes Romuald Jóźwiak i zaproponował powołanie spośród członków ZW dwóch trzyosobowych zespołów roboczych: ds. współpracy z komitetami protestacyjnymi Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz ds. monitorowania sytuacji w środowisku wojskowym związanej z projektowaną „ustawą degradacyjną”. Stosowne uchwały przyjęto jednogłośnie.
     Z komitetem protestacyjnym policjantów (innymi także) w województwie warmińsko-mazurskim współpracować będą: Krzysztof Michalak, Jerzy Pantak i Andrzej Piętak, natomiast monitorowaniem sytuacji dotyczącej skutków projektowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP będą się zajmować: Jerzy Jankowski, Marek Justyna i Roman Wiśniewski.
   Skarbnik ZW Maciej Sasin przedstawił aktualną sytuację w zbieraniu składek członkowskich. Okazało się, że jest nieźle - tylko dwa koła miały niewielkie zaległości.  Przeciętna składka wynosi ok. 25 zł, a w trzech kołach zbliża się lub przekracza 30 zł.
     Przyjęto bogaty w różne imprezy plan działań organizacji wojewódzkiej na 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz dbałości o honor i godność członków związku. Zaakceptowano zmiany w składzie prezydium ZW, gdyż dwóch wiceprezesów zrezygnowało z funkcji z przyczyn osobistych. Nowym wiceprezesem został kol. Jacek Wiśniewski z Koła Akademickiego. Gratulowano też kol. Andrzejowi Pęzińskiemu, sekretarzowi Koła nr 5 w Ostródzie, który został pełnomocnikiem marszałka województwa ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego.
     Warto dodać, że miejsca na obrady i posiedzenia kół użycza nam Olsztyńskie  Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” przy wsparciu władz miasta.

Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy