Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Piknik przeciwlotników w Olsztynie

Pierwszego września swoje święto obchodzą wojska obrony przeciwlotniczej. Z tej okazji Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Przeciwlotnik” we współpracy z Kołem nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie  i KŻR LOK WORD zorganizował 10 września 2017 r.  rodzinny piknik strzelecki.
     Na  strzelnicę LOK w Lesie Miejskim stawiło się prawie 50 osób, niektórzy całymi rodzinami, bo program pikniku przewidywał  konkurencje strzeleckie i rekreacyjne dla wszystkich pokoleń, a także pieczenie kiełbasek na ognisku. Młodzież i panie mogły strzelać zarówno z karabinu sportowego jak i wiatrówki, ponadto rzucać do tarczy lotkami, natomiast panowie strzelali z kbks i rzucali lotkami. Organizatorzy przygotowali kilka nagród: puchary, medale i dyplomy dla najlepszych. Do konkretnych wyników nie przywiązywano jednak wielkiego znaczenia, więc je pomińmy, wymieniając nagrodzonych.
     Najlepszym strzelcem zawodów został Rafał Kiluk. W pierwszej trójce wśród panów znaleźli się: Zbigniew Kowalski, Andrzej Gierymski i Waldemar Danilewicz, a wśród pań - Bożena Kowalska, Paula Kowalska i Krystyna Pastor. Nagrodzono też najlepsze pary: Bożenę i Zbigniewa Kowalskich, Magdę i Rafała Kiluków oraz Beatę i Romualda Pisoniów.
     Rodzina Kowalskich okazała się wyjątkowo usportowiona, bo ich starszy syn Maciej zajął drugie miejsce wśród juniorów starszych, za Michałem Pieczkinem, a przed Grzegorzem Lewandowskim. Natomiast najmłodszy ich syn Bartek wygrał w konkurencji młodzików, następne miejsca zajęli - Bartek Matusiak i Filip Kowalski. Najlepsze młodziczki to Sandra Kopertowska i Julia Dąbrowska. Wśród młodzików starszych przodowali Michał Gębski i Michał Lewandowski. Sędziowali sprawnie Franciszek Kiapśnia (KŻR LOK WORD) i Józef Klucz z olsztyńskiego zarządu powiatowego LOK, w sekretariacie zawodów wspomagał ich Aleksander Pieczkin z „Przeciwlotnika”.
     Pogoda dopisała i atmosfera była bardzo swobodna: żartów i wspomnień było sporo. Nie jest to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez byłych przeciwlotników dla swoich rodzin i przyjaciół (w sierpniu zorganizowali strzelanie z okazji Święta WP). Na uwagę zasługuje zaangażowanie młodzieży w przeprowadzenie sportowych konkurencji, dlatego za całokształt działalności sportowo-strzeleckiej wyróżniono m.in. Ulę Olczak, Patryka Polechońskiego i Mieczysława Tomaszewskiego.
   Nagrody wręczali: główny organizator pikniku Jerzy Moskal (prezes KŻR LOK „Przeciwlotnik”, zarazem wiceprezes Koła nr 11 ZŻWP) oraz Stanisław Walczak, wiceprzewodniczący ZW ZŻWP w Olsztynie i prezes Koła nr 11 ZŻWP. Miłym akcentem było wyróżnienie pamiątkowym medalem Andrzeja Gierymskiego, byłego dowódcę 46. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Olsztynie. Natomiast koledzy z LOK wyróżnili Jurka Moskala dowcipnym  prezentem z okazji jego ponad 50-letniego członkostwa w LOK.

X     X     X

Tradycje artylerii przeciwlotniczej w Olsztynie sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy to w składzie 15. Dywizji Piechoty utworzono samodzielną kompanię karabinów maszynowych przeciwlotniczych (istniała do 1950 r.). Potem sformowano 46. dywizjon artylerii przeciwlotniczej (od 1954 w składzie 15. Dywizji Zmechanizowanej). W 1967 r. na jego bazie sformowano 46. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Olsztynie, znany  jako JW. 2321. Przetrwał wszystkie reorganizacje 15. DZ, aż do jej ostatecznej likwidacji w 2001 r. Znaczną część pułkowej kadry dowódczej stanowili absolwenci koszalińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (zlikwidowana w latach 90. XX wieku), a personelu technicznego - absolwenci Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia w Olsztynie (i jej następców aż do likwidacji w 2002 r.). Jednostek już nie ma, ale są jej żołnierze, wciąż trzymają się razem i przekazują tradycje młodzieży, o czym świadczy ich działalność w LOK i ZŻWP.

Tekst i zdjęcia: Jerzy PANTAK

« Powrót do listy