Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Uroczystości na cmentarzu wojennym w Białej

Dorocznym zwyczajem, 9 września 2017 roku na cmentarzu wojennym w Białej k/Wejherowa odbyły się uroczystości upamiętniające walki żołnierzy 1 Pułku Strzelców pod dowództwem ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego z przeważającymi siłami Wehrmachtu w obronie ziemi wejherowskiej we wrześniu 1939 roku. Współorganizatorami uroczystości byli wójt Gminy Wejherowo i dowódca Garnizonu Wejherowo.
    Pamięć poległych żołnierzy, marynarzy i cywilów, poległych w walkach obronnych uczciło liczne grono samorządowców Miasta i Gminy Wejherowo, przedstawicieli szkół i organizacji społecznych, w tym m. in. Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych powiatu wejherowskiego, Stowarzyszenia Sympatyków 11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Bractwa Kurkowego, Cechu Rzemiosł Różnych  i wielu innych. Wśród delegacji byli również przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej z kol. kol. kmdr. dr. Ryszardem Czarnotą, kmdr dr. Krzysztofem Zabieglińskim i kmdr. por. Wincentym Kurowskim, komandorem Bractwa Liderów. Obchody 98. rocznicy walk zaszczycili też swą obecnością poseł na Sejm dr Kazimierz Plocke oraz uczestnik tamtych walk, niemal 102-letni kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec. Stawili się także przedstawiciele wejherowskich służb mundurowych - policji, straży pożarnej i aresztu śledczego oraz kilku zakładów pracy, w tym wejherowskiego MZK i Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żarnowcu. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo.
   Uroczystość przebiegała według ceremoniału wojskowego. Po odebraniu meldunku o gotowości do uroczystości przez dowódcę Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej, kmdr. por. Artura Gajdemskiego i powitaniu z kompanią reprezentacyjną Marynarki Wojennej , głos zabrał wójt Henryk Skwarło, który powitał uczestników oraz krótko przedstawił przebieg walk w obronie tych ziem. Swe wystąpienie zakończył wezwaniem: „nigdy więcej wojny”. Następnie odbył się Apel Pamięci z nieodzownym przywołaniem akcentów smoleńskich oraz salwa honorowa w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej. Młodzież ze szkoły podstawowej w Bolszewie  przedstawiła przejmujący program artystyczny, nawiązujący do miejsca i okoliczności obchodów. Z kolei delegacje, w tym ZŻWP i SOMW RP złożyły przed grobami złożonych na cmentarzu poległych żołnierzy Września wieńce i wiązanki kwiatów.
    Ostatnim oficjalnym elementem uroczystości była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Reszki. Po mszy i błogosławieństwie uczestnicy zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek z kuchni polowej, ufundowany przez wójta Gminy Wejherowo.

Tekst: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
Foto: UG Wejherowo, Wincenty KUROWSKI

 

« Powrót do listy