Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim

W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019 z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim.
     Jego celem było przedstawienie kierunków działania Konwentu, do których zaliczono:
    •  działanie na rzecz szeroko pojętych warunków służby oraz sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;
    • dostosowanie struktur organów przedstawicielskich do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz zwiększenie możliwości ich oddziaływania;
    • monitorowanie warunków przechodzenia do rezerwy i regulacji emerytalnych oraz dotyczących rekonwersji;
   • ochrona praw nabytych i zachowania dotychczasowych uprawnień żołnierzy zawodowych;
    • podejmowanie działań w przypadkach naruszania zasad warunków służby oraz jej organizacji i czasu wykonywania zadań.
    W dalszej kolejności omówiono zasadnicze problemy nurtujące środowisko wojskowe, w tym negatywne nastroje związane z informacjami o rzekomej zmianie systemu emerytalnego żołnierzy zawodowych. Jednocześnie Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował o fakcie nie uzgodnienia przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej pozbawiania stopnia oficerskiego i podoficerskiego.
     W swoim wystąpieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski podkreślił rolę i znaczenie organów przedstawicielskich oraz zapewnił o wsparciu ich działań.
     Ponadto, w trakcie spotkania, zgodnie z uchwałą Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski został uhonorowany odznaką pamiątkową Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Źródło: http://kdkowp.wp.mil.pl/pl/43_464.html

 

« Powrót do listy