Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w dniu 21 marca 2017 roku odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim.
    Prezes Zarządu Rejonowego kol. Bronisław Gołąbczak przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości.
   Swoją obecnością zaszczycili Zjazd: Andrzej Kacperek - I zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz płk Miłosz Biały - wiceprezes Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.
   Kol. Andrzej Czerepko w imieniu ustępującego Zarządu Rejonowego odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim w IX kadencji tj. w latach 2013 ÷ 2017. Głównym celem Zjazdu było dokonanie analizy i oceny pracy Zarządu i całej organizacji oraz nakreślenie kierunków działań na następną kadencję - powiedział kol. Andrzej Czerepko i przeszedł do szczegółów sprawozdania. W swoim sprawozdaniu wymienił najważniejsze przedsięwzięcia z 4-letniej kadencji, m.in. obchody XXXV-lecia ZŻWP. Delegacje ZR brały udział także we wszystkich uroczystościach państwowych organizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego np. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Świętach Niepodległości czy w obchodach w rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zarząd Rejonowy był inicjatorem uroczystych obchodów Dnia Wojska Polskiego oraz Dnia Zwycięstwa. Podkreślił także, że poszczególne koła same organizowały także różne ciekawe uroczystości związane ze świętami wojskowymi.
    Na uwagę zasługuje fakt zorganizowania w okresie kadencji przez Zarząd Rejonowy ośmiu wycieczek o charakterze patriotyczno-historycznym, w których udział wzięło ponad czterystu członków i sympatyków Związku, większość wielokrotnie.
  Sprawozdawca podkreślił współpracę ZR ze szkołami tj. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim oraz z Podstawową Szkołą Publiczną im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach, gmina Sławno.

    Ponadto kol. Andrzej Czerepko omówił problematykę organizacyjną, socjalno-bytową i zdrowotną. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował całemu Zarządowi oraz prezesom poszczególnych kół i wszystkim członkom Zarządu Rejonowego ZŻWP za wspieranie i pomoc w realizowaniu postawionych zamierzeń na IX Zjeździe.
   Ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci biorący udział w X Zjeździe udzielili absolutorium.
   Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości oraz dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz.
    W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński w składach:

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim:
     1. kol. Bronisław Gołąbczak - prezes ZR ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim
     2. kol. Marian Cecotka - I wiceprezes ds. organizacyjnych     
     3. kol. Jan Karbownik - II wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych
     4. kol. Andrzej Czerepko - sekretarz ZR
     5. kol. Edmund Michałowski - skarbnik ZR
     6. kol. Lubomir Jaruga - członek Prezydium
     7. kol. Władysław Węgrzyniak - członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:
     1. kol. Mieczysław Jasiński - przewodniczący Komisji
     2. kol. Ryszard Jackowski - wiceprzewodniczący Komisji
     3. kol. Alicja Bielecka - sekretarz Komisji

Sąd Koleżeński:
     1. kol. Józef Suchodolski - przewodniczący Sądu
     2. kol. Leszek Pietrusiewicz - wiceprzewodniczący Sądu
     3. kol. Edward Kowalczuk - sekretarz Sądu

W imieniu Komisji Uchwał projekt uchwały programowej Zarządu Rejonowego przedstawił jej przewodniczący kol. Antoni Smolarek. Propozycja Komisji Uchwał po uzupełnieniu i przegłosowaniu została przyjęta przez Walny Zjazd Delegatów a tym samym wytyczyła Zarządowi Rejonowemu zadania i zamierzenia na następną kadencję.
    Podczas trwania Zjazdu wręczono także dyplom uznania dla ustępującego Zarządu, który wystosowali: Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz Sekretarz Generalny ZG płk Jan Kacprzak i podziękowania.
     Zjazd został przeprowadzony bardzo sprawnie w przyjaznej, żołnierskiej atmosferze, ze zro-zumieniem aktualnych warunków działania i możliwości realizacji przez poszczególne ogniwa organizacyjne Zarządu Rejonowego z uwzględnieniem potrzeb środowiska emerytów i rencistów wojskowych.

Tekst: Bronisław GOŁĄBCZAK
Zdjęcia: Władysław WĘGRZYNIAK

 

« Powrót do listy